Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Regulaminu Sejmu
od 20.07.2016 r. (19:09:04) do 21.07.2016 r. (02:51:15)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Regulaminu Sejmu
z dnia xx lipca 2016 r.

Art. 1.

W art. 4 w ust. 1 pkt 4 („zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów i posłów”) otrzymuje brzmienie: „zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Kristian Arped, 20.07.2016, 19:11:23
  2. Siergiusz Asketil, 20.07.2016, 19:19:58
  3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 20.07.2016, 19:48:43
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 20.07.2016, 20:47:46

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW