Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Konstytucji [praworządność]
od 10.09.2013 r. (20:24:23) do 13.09.2013 r. (20:24:23)
Treść głosowania

Art. 1


Do Art. 51. [Nietykalność i wolność osobista] dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: "Prawo wszystkich osób do przebywania na terytorium Księstwa Sarmacji nie może być naruszane inaczej, niż w wyniku wyroku sądu lub decyzji wydanej za zgodą sądu, na podstawie ustawy, z wystarczającej przyczyny".
Art. 2


Ustawa wchodzi w życie w momencie opublikowania

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 10.09.2013, 22:44:37
    Dajcie rzesz wypowiedzieć się Narodowi!
  2. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 11.09.2013, 11:41:43
    Bez tego każdy może kiedyś okazać się niewygodnym dla stoliczka „trollem”.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Mikołaj Torped, 11.09.2013, 00:30:40
  2. Daniel Chojnacki, 11.09.2013, 01:08:21
  3. Markus Arped, 13.09.2013, 07:15:06