Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Regulaminu Sejmu
od 20.07.2016 r. (14:27:02) do 20.07.2016 r. (19:07:34)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Regulaminu Sejmu
z dnia xx lipca 2016 r.
Art. 1.
W art. 4 w ust. 1 pkt 4 („zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów i posłów”) otrzymuje brzmienie: „zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i namiestników prowincji”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW