Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim
od 18.07.2016 r. (16:07:53) do 21.07.2016 r. (02:45:07)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim
[/center]

Art. 1. W ustawie Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 r. o obywatelstwie sarmackim w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji publicznych, z wyłączeniem urzędu Księcia i urzędu przedstawiciela dyplomatycznego Księstwa Sarmacji”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.[/quote]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Kristian Arped, 18.07.2016, 16:08:44
  2. Siergiusz Asketil, 18.07.2016, 16:09:23
  3. Arsacjusz Arped, 18.07.2016, 19:38:24
  4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 19.07.2016, 13:03:55

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Yennefer von Witcher, 18.07.2016, 21:08:43
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 18.07.2016, 22:48:12