Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zdrowiu publicznym: poprawka 4
od 09.07.2016 r. (19:56:19) do 12.07.2016 r. (19:56:19)
Treść głosowania

Poprawka 4:
Art. 10 ust. 3[1] otrzymuje brzmienie: „w art. 3 po ust. 16a dodaje się ust. 16b w brzmieniu: »Opłata od skorzystania z państwowej opieki medycznej wynosi 5% wartości środków znajdujących się na koncie hospitalizowanego i stanowi dochód Rady Ministrów«”.

1: „w art. 3 po ust. 16a dodaje się ust. 16b w brzmieniu: »Opłata od skorzystania z państwowej opieki medycznej wynosi 15% wartości środków znajdujących się na koncie hospitalizowanego i stanowi dochód Rady Ministrów«”

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Siergiusz Asketil, 09.07.2016, 20:03:28
  2. Yennefer von Witcher, 09.07.2016, 20:08:10
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 09.07.2016, 20:38:26
  4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 09.07.2016, 23:47:22
  5. Irmina de Ruth y Thorn, 12.07.2016, 09:27:57

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Kristian Arped, 09.07.2016, 20:23:10

Głosy PRZECIW