Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zdrowiu publicznym: poprawka 3
od 09.07.2016 r. (19:54:06) do 12.07.2016 r. (19:54:06)
Treść głosowania

Poprawka 3:
Art. 10 ust. 2[1] otrzymuje brzmienie: „w art. 3 po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: »Opłata od rejestracji karczmy wynosi 14950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów«”.

1: „w art. 3 po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: »Opłata od rejestracji karczmy wynosi 15000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów«”

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Siergiusz Asketil, 09.07.2016, 20:03:13
  2. Yennefer von Witcher, 09.07.2016, 20:07:33
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 09.07.2016, 20:38:15
  4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 09.07.2016, 23:46:35
  5. Irmina de Ruth y Thorn, 12.07.2016, 09:27:24

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Kristian Arped, 09.07.2016, 20:23:06

Głosy PRZECIW