Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zdrowiu publicznym: poprawka 1
od 09.07.2016 r. (19:40:43) do 12.07.2016 r. (19:40:43)
Treść głosowania

Poprawka 1:
Art. 6 ust. 1 lit. a[1] otrzymuje brzmienie: „nie zamieszcza wypowiedzi, o których mowa w art. 3, z tym, że dopuszczona jest możliwość zamieszczania wypowiedzi na Forum Centralnym w dziale »Życie Sarmacji« i wszystkich podległych temu działowi forach”.

1: „nie zamieszcza wypowiedzi, o których mowa w art. 3”

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 09.07.2016, 20:37:44
  2. Yennefer von Witcher, 09.07.2016, 20:51:02
  3. Irmina de Ruth y Thorn, 12.07.2016, 09:26:03

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Siergiusz Asketil, 09.07.2016, 20:03:35
  2. Kristian Arped, 09.07.2016, 20:22:52
  3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 11.07.2016, 16:51:19

Głosy PRZECIW