Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Kanclerza
od 01.07.2016 r. (18:19:13) do 04.07.2016 r. (15:58:49)
Treść głosowania

Sejm składa na ręce Jego Książęcej Mości wniosek o powołanie hr.Siergiusza Asketila na urząd Kanclerza Księstwa Sarmacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Siergiusz Asketil, 01.07.2016, 18:24:24
  2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 01.07.2016, 18:29:41
  3. Kristian Arped, 01.07.2016, 20:30:02
  4. Ignacy Urban de Ruth, 01.07.2016, 23:13:18

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 01.07.2016, 18:25:27
  2. Sorcha Raven, 01.07.2016, 18:34:27
  3. Yennefer von Witcher, 01.07.2016, 19:06:17