Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Kanclerza
od 27.05.2016 r. (12:07:25) do 27.05.2016 r. (22:24:14)
Treść głosowania

Sejm składa na ręce Jego Książęcej Mości wniosek o powołanie Rolanda bnt. Heacha-Romańskiego na urząd Kanclerza Księstwa Sarmacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 27.05.2016, 12:08:08
  2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 27.05.2016, 12:24:25
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 27.05.2016, 12:35:05
  4. Daniel Chojnacki, 27.05.2016, 13:12:21
  5. Roland Heach-Romański, 27.05.2016, 14:26:01

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Kristian Arped, 27.05.2016, 12:45:39
  2. Avril von Levengothon, 27.05.2016, 14:45:00

Głosy PRZECIW