Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego
od 19.05.2016 r. (20:58:09) do 21.05.2016 r. (12:36:41)
Treść głosowania

Cytuję:
Rozporządzenie Księcia
o liczebności Trybunału Koronnego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 roku zarządzam, jak nastepuje:
Art. 1.
Określa się, że Trybunał Koronny liczył będzie 4 asesorów.
Art. 2.
  1. Traci moc Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego z dnia 22 stycznia 2016 r.
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 19.05.2016, 20:58:17
  2. Kristian Arped, 19.05.2016, 21:01:57
  3. Avril von Levengothon, 19.05.2016, 21:07:00
  4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 19.05.2016, 21:10:57
  5. Daniel Chojnacki, 19.05.2016, 21:19:39
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 19.05.2016, 23:51:54
  7. Roland Heach-Romański, 20.05.2016, 08:38:39

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW