Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej
od 14.05.2016 r. (16:01:15) do 16.05.2016 r. (07:01:19)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.
Art. 9 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („Nadanie obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej skutkuje dodaniem obywatela do listy wyborczej z głosem o sile 1. Pozbawienie lub stwierdzenie utraty obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej skutkuje usunięciem obywatela z listy wyborczej, chyba że oddał już głos”) otrzymuje brzmienie „Nadanie obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje dodaniem obywatela do wykazu uprawnionych do głosowania z głosem o sile 1. Pozbawienie lub stwierdzenie utraty obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje usunięciem obywatela z wykazu uprawnionych do głosowania, chyba że oddał już głos”.
Art. 2.
  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Przepisy ustawy stosuje się do referendum trwającego w chwili ogłoszenia ustawy.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 14.05.2016, 16:02:34
  2. Daniel Chojnacki, 14.05.2016, 16:34:43
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 14.05.2016, 17:45:59
  4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 14.05.2016, 22:32:26
  5. Roland Heach-Romański, 15.05.2016, 01:04:58
  6. Avril von Levengothon, 15.05.2016, 20:28:55

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW