Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o przeliczeniu majątków
od 05.09.2013 r. (21:47:08) do 08.09.2013 r. (21:47:08)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o zmianie Ustawy o przeliczeniu majątków

Art. 1.

Art. 2 ust. 1 pkt. 3 („wypłaty środków w dwunastu równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 300 lub”) otrzymuje brzmienie: „wypłaty środków w dwunastu równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 450 lub”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 05.09.2013, 22:36:34
  2. Mikołaj Torped, 05.09.2013, 22:38:33
  3. Karolina Aleksandra, 07.09.2013, 00:27:35
  4. Daniel Chojnacki, 07.09.2013, 08:20:44
  5. Markus Arped, 08.09.2013, 11:28:04

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW