Sejm Księstwa Sarmacji
Uchwała w sprawie uczczenia rocznicy Wandejskiego Czerwca
od 19.06.2013 r. (22:19:55) do 22.06.2013 r. (18:04:33)
Treść głosowania

Sejm Księstwa Sarmacji,
— kierując się poczuciem sprawiedliwości społecznej;
— podkreślając bliską wszystkim Sarmatom wartość zgody narodowej;
— widząc potrzebę umacniania pamięci historycznej;
— chcąc upamiętnić brzemienne w skutki, a zarazem tragiczne dla demokracji Sarmackiej wydarzenia tzw. Wandejskiego Czerwca;

postanawia o:
— pełnym zrehabilitowaniu i uznaniu zasług osób represjonowanych w tym okresie;
— uczczeniu pamięci ofiar Wandejskiego Czerwca minutą ciszy;
— wyrażeniu dezaprobaty dla działań władz oraz innych formalnych i nieformalnych grup oraz organizacji w czerwcu 2007 roku oraz w okresie poprzedzającym, których celem było dążenie bezpośrednio lub pośrednio do eskalacji konfliktów, rozpadu Unii między Księstwem Sarmacji a Mandragoratem Wandystanu oraz zaognianie wewnątrzsarmackich relacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 20.06.2013, 00:36:17
  2. Misza Korab-Kaku, 20.06.2013, 00:46:16
  3. Karolina Aleksandra, 20.06.2013, 21:17:50

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 19.06.2013, 22:24:54
  2. Markus Arped, 22.06.2013, 14:29:32

Głosy PRZECIW

  1. Jurand Swarzewski, 19.06.2013, 22:59:11
  2. Fryderyk von Hohenzollern, 22.06.2013, 17:53:54