Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o Poczcie Konnej
od 04.05.2016 r. (08:07:59) do 05.05.2016 r. (09:28:53)
Treść głosowania

Treść ustalona po przyjęciu poprawki

Art. 1. [Cel ustawy]

Celem ustawy jest określenie zasad funkcjonowania Poczty Konnej.

Art. 2. [Poczta Konna]

1. Poczta Konna jest oficjalnym środkiem wymiany korespondencji prywatnej w Księstwie Sarmacji.
2. Poczta Konna jest integralną częścią systemu informatycznego Księstwa Sarmacji. Organem właściwym do administrowania Pocztą Konną jest Rada Ministrów.
3. Każdorazowo do wysłania listu Pocztą Konną konieczne jest posiadanie znaczka pocztowego, dołączanego do listu. Znaczek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zakupywany jest automatycznie w momencie wysłania listu.
4. Nominał i wygląd znaczka korespondencyjnego odbywa się w drodze Uchwały Rady Ministrów i nie może być wyższy niż 50 libertów.

Art. 3. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie w terminie od 14 do 21 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Roland Heach-Romański, 04.05.2016, 13:01:46
  2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 04.05.2016, 14:48:23
  3. Daniel Chojnacki, 04.05.2016, 21:30:08
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 04.05.2016, 23:34:55

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Helwetyk Romański, 04.05.2016, 08:11:05
    Tak, jak poprzednio, wolałbym przyjęcie opłaty w drodze uchwały Rady Ministrów, ale po przyjęciu poprawki diuka von Levengothona nie mam już zasadniczych powodów do głosowania przeciw.

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 04.05.2016, 09:08:19