Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka do Ustawy o Poczcie Konnej
od 03.05.2016 r. (22:25:29) do 04.05.2016 r. (08:08:14)
Treść głosowania

Cytuję:
4. Znaczek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym pochodzi z emisji znaczka korespondencyjnego w Poczcie Baridajskiej. Emisja znaczka korespondencyjnego odbywa się w drodze Uchwały Rady Ministrów. Nominał znaczka korespondencyjnego nie może być wyższy niż 50 libertów.
5. W przypadku braku znaczka, o którym mowa w Ust. 3. wysłanie listu odbywa się bez konieczności posiadania znaczka pocztowego.

Wykasowałbym to jako zbędne utrudnienie i problematyczne udziwnienie. Dodatkowy panel w IPN w którym jak w kąciku podajemy aktualny obrazek znaczka korespondencyjnego i koszt takiego znaczka. Bez emisji i bez zabawy w puste znaczki. W związku z czym składam wniosek formalny o wykreślenie tych 2 pkt. i zastąpienie ich:
Cytuję:
4. Nominał i wygląd znaczka korespondencyjnego odbywa się w drodze Uchwały Rady Ministrów i nie może być wyższy niż 50 libertów.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 03.05.2016, 22:25:35
  2. Avril von Levengothon, 04.05.2016, 00:03:06
  3. Roland Heach-Romański, 04.05.2016, 00:35:44
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 04.05.2016, 08:00:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW