Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o ważonej aktywności
od 03.05.2016 r. (21:24:03) do 05.05.2016 r. (09:29:00)
Treść głosowania

Art. 1. [Cel ustawy]

Celem ustawy jest ustanowienie sprawiedliwej weryfikacji aktywności obywateli sarmackich.

Art. 2. [Przepisy nowelizujące]

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. Art. 5. Ust. 1.: „Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 20 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego.” otrzymuje brzmienie: „Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
Wagę równą 2 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
Wagę równą ½ za wypowiedzi w formie ćwirków.”

Art. 3. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie w terminie od 7 do 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 03.05.2016, 21:48:30
    Wreszcie sposób podkreślenia tych co piszą!
  2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 03.05.2016, 21:58:40
  3. Avril von Levengothon, 03.05.2016, 22:16:08
  4. Roland Heach-Romański, 04.05.2016, 00:35:08
  5. Daniel Chojnacki, 04.05.2016, 21:29:51

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Helwetyk Romański, 03.05.2016, 21:29:05
    Nie jestem entuzjastą rozwiązań rankingowych w kontekście statusu aktywnego obywatela. Celem dotychczasowych regulacji jest ustalenie tylko i wyłącznie tego, czy obywatel jest aktywnym członkiem społeczności, czy też nie. Jeżeli chcemy rankingu, ustanówmy dodatkowy ranking.