Sejm Księstwa Sarmacji
Zmiana Konstytucji Księstwa Sarmacji (uspójnienie ostatniej nowelizacji)
od 27.04.2016 r. (23:27:14) do 30.04.2016 r. (23:27:14)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.
W art. 23 Konstytucji Księstwa Sarmacji dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem ustawy lub jedynie niektórych jej przepisów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 — za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 27.04.2016, 23:27:44
  2. Daniel Chojnacki, 27.04.2016, 23:44:25
  3. Kristian Arped, 27.04.2016, 23:52:05
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 28.04.2016, 07:56:12
  5. Avril von Levengothon, 28.04.2016, 08:07:38
  6. Roland Heach-Romański, 28.04.2016, 11:42:39

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW