Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o punktach aktywności od Księcia
od 18.04.2016 r. (16:12:32) do 19.04.2016 r. (10:07:36)
Treść głosowania

Art. 1.

W art. 5a Ustawy o obywatelstwie sarmackim dodaje się ust. 5. w następującym brzmieniu:
"5. Książę może, w drodze rozporządzenia, określić inne przypadki, w których mieszkaniec może uzyskać punkty za aktywność poza miejscami publicznymi. Do tych przypadków nie stosuje się przepisów ust. 1, 2 i 4."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 18.04.2016, 16:12:38
  2. Avril von Levengothon, 18.04.2016, 16:53:20
  3. Otto von Spee-Asketil, 18.04.2016, 17:54:04
  4. Daniel Chojnacki, 18.04.2016, 19:26:50
  5. Kristian Arped, 18.04.2016, 21:53:51
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 18.04.2016, 23:18:11

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Roland Heach-Romański, 18.04.2016, 21:51:52
    Nie specjalnie widzę potrzebę dodatkowej regulacji.

Głosy PRZECIW