Sejm Księstwa Sarmacji
Zatwierdzenie zmiany rozporządzenia (Order Wschodzącej Gwiazdy)
od 16.04.2016 r. (17:29:14) do 17.04.2016 r. (13:54:26)
Treść głosowania

Rozporządzenie Księcia
w sprawie zmiany rozporządzenia o orderach i odznaczeniach państwowych
Art.1
 1. Art. 7. [Wymiana Punktów Zasługi] (1. Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może otrzymać 1 wieś prywatną za 12 Punktów Zasługi. 2. Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może otrzymać 1 punkt aktywności obywatelskiej za 14 Punktów Zasługi.) otrzymuje brzmienie:
  Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może je wymienić na:
  1. 15% zdrowia za 10 Punktów Zasługi,
  2. 100 jednostek pracy za 10 Punktów Zasługi,
  3. 1 punkt aktywności obywatelskiej za 14 Punktów Zasługi,
  4. 5 darmowych ćwirków za 1 Punkt Zasługi,
  5. zwiększony o 20% dochód za otrzymane jedno kojene serce za 1 Punkt Zasługi,
  6. zwiększony o 20% dochód za otrzymany jeden kolejny komentarz pod artykułem na stronie głównej za 1 Punkt Zasługi.
 2. Po art. 8 dodaje się art. 8a. [Order Wschodzącej Gwiazdy] w następującym brzmieniu:
  1. Orderem Wschodzącej Gwiazdy może zostać nagrodzony obywatel Księstwa Sarmacji, który w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zamieszkania wykona wszystkie zadania wymienione w ust. 4.
  2. Odznaczeniami Orderu Wschodzącej Gwiazdy może zostać nagrodzony mieszkaniec Księstwa Sarmacji, który w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zamieszkania spełnił następujące warunki:
   1. brązowym medalem Orderu Wschodzącej Gwiazdy – jeśli wykona 3 zadania wymienionych w ust. 4;
   2. srebrnym medalem Orderu Wschodzącej Gwiazdy – jeśli wykona 3 kolejne zadania wymienionych w ust. 4;
   3. złotym medalem Orderu Wschodzącej Gwiazdy – jeśli wykona 3 kolejne zadania wymienionych w ust. 4;
   4. brązowym krzyżem Orderu Wschodzącej Gwiazdy – jeśli wykona 4 kolejne zadania wymienionych w ust. 4, w tym wszystkie zadania z co najmniej jednej grupy zadań;
   5. srebrnym krzyżem Orderu Wschodzącej Gwiazdy – jeśli wykona 4 kolejne zadania wymienionych w ust. 4, w tym wszystkie zadania z co najmniej dwóch grup zadań;
   6. złotym krzyżem Orderu Wschodzącej Gwiazdy – jeśli wykona 4 kolejne zadania wymienionych w ust. 4, w tym wszystkie zadania z co najmniej trzech grup zadań.
  3. Przepisy art. 8 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 8 ust. 4 nie stosuje się.
  4. Zadania, o których mowa w ustępach poprzedzających, dzielą się na następujące grupy:
   1. grupa zadań pisarskich, która obejmuje następujące zadania:
    1. napisanie przywitania w dziale Powitania,
    2. napisanie pięciu postów w podforum Życie w Sarmacji lub Władze ogólnosarmackie,
    3. opublikowanie pięciu komentarzy pod artykułami na stronie głównej,
    4. opublikowanie jednego artykułu na stronie głównej,
    5. ustawienie opisu w profilu w DSG,
    6. ustawienie podpisu na Forum Centralnym swojego sarmackiego nazwiska;
   2. grupa zadań społecznych, która obejmuje następujące zadania:
    1. zasercowanie pięciu artykułów innych osób,
    2. zasercowanie dziesięciu komentarzy innych osób,
    3. zasercowanie dziesięciu postów innych osób,
    4. uzyskanie od innych osób 10 serc za artykuł,
    5. uzyskanie od innych osób 5 serc za post,
    6. uzyskanie od innych osób 5 serc za komentarz;
   3. grupa zadań praktycznych, która obejmuje następujące zadania:
    1. ustawienie avatara w DSG,
    2. ustawienie avatara na Forum Centralnym,
    3. zamieszkanie w mieście,
    4. sprzedaż przynajmniej jeden raz siły roboczej,
    5. kupno zupki;
   4. grupa zadań szczegółowych, która obejmuje następujące zadania:
    1. napisanie pięciu postów na forum jednego samorządu,
    2. objęcie funkcji w samorządzie,
    3. zasercowanie dziesięciu postów innych osób na forum samorządu,
    4. uzyskanie awansu w KSZ lub objęcie funkcji we władzach państwowych,
    5. wejście na sarmackiego IRCa,
    6. oddanie głosu w sondażu SOBOS,
    7. oddanie głosu w wyborach lub referendum,
    8. kandydowanie do Sejmu.
Art. 2
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 16.04.2016, 17:29:23
 2. Otto von Spee-Asketil, 16.04.2016, 17:40:59
 3. Kristian Arped, 17.04.2016, 00:28:15
 4. Roland Heach-Romański, 17.04.2016, 07:00:23
 5. Daniel Chojnacki, 17.04.2016, 11:43:53
 6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 17.04.2016, 13:53:24

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Avril von Levengothon, 17.04.2016, 11:01:05

Głosy PRZECIW