Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o obronie praw samorządów: Poprawka 8
od 10.04.2016 r. (12:00:01) do 10.04.2016 r. (21:28:44)
Treść głosowania

Projekt (istotny fragment):
„Złożenie wniosku o referendum w sprawie ustawy albo rozporządzenia odpowiednio wstrzymuje bieg terminu jego wejścia w życie albo zawiesza jego obowiązywanie”.

Brzmienie po poprawce (istotny fragment):
Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem określonej ustawy zwykłej lub rozporządzenia, lub jedynie niektórych ich przepisów, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum, moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie ulega zawieszeniu”.

Projekt w zakresie zawieszania mocy obowiązującej ustaw idzie zbyt daleko. Należy domniemywać, że Sejm posiada legitymację narodu do sprawowania władzy, w tym do uchwalania określonych norm prawa powszechnie obowiązującego. Referendum 'przełamuje' to domniemanie w odniesieniu do tych norm, których dotyczy. Ale to dopiero referendum, a nie sam wniosek. Moim zdaniem automatyczne zawieszenie mocy obowiązującej może doprowadzić do nadużyć. Sama zasada postulatu jest jednak słuszna w obliczu słabości instytucji kontrolnych. Uważam jednak, że powinna być obwarowana znaczną liczbą osób niezadowolonych z ustawy uchwalonej przez Sejm.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Daniel Chojnacki, 10.04.2016, 12:05:38
  2. Helwetyk Romański, 10.04.2016, 12:06:59
  3. Roland Heach-Romański, 10.04.2016, 12:41:52
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 10.04.2016, 14:10:11

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW