Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Konstytucyjna o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji [suwerenność]
od 05.09.2013 r. (21:46:59) do 08.09.2013 r. (21:46:59)
Treść głosowania

Ustawa Konstytucyjna
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Art. 4 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Władza w Księstwie Sarmacji należy do Narodu — wszystkich obywateli sarmackich, z zastrzeżeniem przepisów art. 54”) otrzymuje brzmienie: „Władza w Księstwie Sarmacji należy do Narodu — wszystkich obywateli sarmackich”.

Art. 2.

Skreśla się art. 54 Konstytucji Księstwa Sarmacji [Ustawa o zmianie niektórych prerogatyw Księcia].

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 05.09.2013, 21:48:38
    Bezwzględnie
  2. Daniel Chojnacki, 05.09.2013, 21:51:37
  3. Mikołaj Torped, 05.09.2013, 22:39:05
    Niech wypowiedzą się obywatele.
  4. Karolina Aleksandra, 07.09.2013, 00:27:43
  5. Markus Arped, 08.09.2013, 11:27:24

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW