Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o obronie praw samorządów: Poprawka 1
od 10.04.2016 r. (12:00:00) do 10.04.2016 r. (21:28:18)
Treść głosowania

Poprawka 1: techniczna, uzupełniająca
Dodanie nowego przepisu, zmieniającego art. 18 Konstytucji („Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, Rada Ministrów, przedstawiciele prowincji oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu”) na „Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, Rada Ministrów, prowincje oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejm”.

Celem poprawki jest uspójnienie przepisów ustawy zasadniczej — to, aby wszędzie posługiwała się terminem „prowincji”. Obecny art. 18 jest wyjątkiem, używając terminu „przedstawiciela prowincji”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Daniel Chojnacki, 10.04.2016, 12:03:51
  2. Helwetyk Romański, 10.04.2016, 12:04:40
  3. Roland Heach-Romański, 10.04.2016, 12:37:14
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 10.04.2016, 14:09:17

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW