Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o doprecyzowaniu Ustawy o Trybunale Koronnym
od 29.03.2016 r. (15:53:37) do 29.03.2016 r. (21:10:10)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o doprecyzowaniu Ustawy o Trybunale Koronnym

Art. 1.

Art. 6 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. („Uczestnikiem postępowania w sprawie, o której mowa w art. 1 ust. 3, może być organ lub przedstawiciel grupy określonej w art. 4 ust. 3”) otrzymuje brzmienie „Organom oraz przedstawicielom grup określonych w art. 4 ust. 3 zapewnia się możliwość uczestnictwa w postępowaniu w sprawie, o której mowa w art. 1 ust. 3. W sprawie takiej przewodniczący składu orzekającego nie może odstąpić od przeprowadzenia rozprawy”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 29.03.2016, 15:53:43
  2. Daniel Chojnacki, 29.03.2016, 16:04:06
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 29.03.2016, 16:10:40
  4. Siergiusz Asketil, 29.03.2016, 16:14:46
  5. Roland Heach-Romański, 29.03.2016, 17:08:09
  6. Kristian Arped, 29.03.2016, 18:05:34
  7. Otto von Spee-Asketil, 29.03.2016, 18:37:10

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW