Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Kanclerza
od 26.03.2016 r. (17:03:48) do 26.03.2016 r. (18:09:26)
Treść głosowania

Sejm składa na ręce Jego Książęcej Mości wniosek o powołanie JKW Daniela Chojnackiego na urząd Kanclerza Księstwa Sarmacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 26.03.2016, 17:03:57
  2. Siergiusz Asketil, 26.03.2016, 17:08:15
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 26.03.2016, 17:26:07
  4. Roland Heach-Romański, 26.03.2016, 17:29:34
  5. Kristian Arped, 26.03.2016, 17:40:11
  6. Otto von Spee-Asketil, 26.03.2016, 17:41:20

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Daniel Chojnacki, 26.03.2016, 17:48:41

Głosy PRZECIW