Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości — ponowne rozpatrzenie
od 18.07.2013 r. (11:47:41) do 26.07.2013 r. (02:54:21)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości dodaje się art. 40 ust. 1 pkt 14 w brzmieniu: „wysuwanie roszczeń wynikających z realnych autorskich praw majątkowych w odniesieniu do utworów wytworzonych w związku z pełnieniem funkcji publicznych”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 19.07.2013, 19:44:37
  2. Jurand Swarzewski, 23.07.2013, 11:41:16

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 19.07.2013, 19:19:05
    Szkoda że nie przedstawiono alternatywy w formie prawnej już teraz, sam nie wiem jak będzie najlepiej, dlatego też wstrzymuje się
  2. Karolina Aleksandra, 22.07.2013, 23:44:14

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 19.07.2013, 18:06:25
  2. Markus Arped, 24.07.2013, 17:59:37
  3. Roland Heach-Romański, 24.07.2013, 18:00:19