Sejm Księstwa Sarmacji
Głosowanie nad kandydaturą do TK - Wincenty Wałachowski
od 19.03.2016 r. (01:01:25) do 19.03.2016 r. (01:01:47)
Treść głosowania

§ 1.

Na podstawie art. 2. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. Sejm wybiera Tytusa v-hr. Aureliusza-Chojnackiego (AF205) na urząd asesora Trybunału Koronnego na czteromiesięczną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW