Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego
od 25.02.2016 r. (08:17:20) do 25.02.2016 r. (21:38:06)
Treść głosowania

Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego


Art. 1.

Rozporządzenie Księcia w sprawie liczebności Trybunału Koronnego z dnia 22 stycznia 2016 roku traci moc.

Art. 2.

Na podstawie art. 1. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 roku ustala się liczbę asesorów na siedem.

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Kristian Arped, 25.02.2016, 10:07:42
  2. Laurẽt Gedeon I, 25.02.2016, 12:19:33
  3. Misza Korab-Kaku, 25.02.2016, 12:29:53
  4. Irmina de Ruth y Thorn, 25.02.2016, 18:11:25

Głosy PRZECIW

  1. Defloriusz Dyman Wander, 25.02.2016, 08:38:10
    Siedmiu asesorów to przy dzisiejszej liczbie obywateli zdecydowanie zbyt wielu.
  2. Avril von Levengothon, 25.02.2016, 08:54:19