Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Asesora TK - Tytus v-hr. Aureliusz-Chojnacki
od 16.02.2016 r. (05:22:29) do 18.02.2016 r. (09:49:26)
Treść głosowania

§ 1.

Na podstawie art. 2. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. Sejm wybiera Tytusa v-hr. Aureliusza-Chojnackiego (AF205) na urząd asesora Trybunału Koronnego na czteromiesięczną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Laurẽt Gedeon I, 16.02.2016, 11:50:28
  2. Misza Korab-Kaku, 16.02.2016, 13:56:31
  3. Kristian Arped, 16.02.2016, 17:03:29
  4. Defloriusz Dyman Wander, 16.02.2016, 18:47:45
  5. Irmina de Ruth y Thorn, 18.02.2016, 09:37:01

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 17.02.2016, 12:33:54

Głosy PRZECIW