Sejm Księstwa Sarmacji
o zmianie Ustawy nowelizującej Ordynację Wyborczą
od 15.02.2016 r. (21:55:35) do 18.02.2016 r. (02:27:02)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu XX o zmianie Ustawy nowelizującej Ordynację Wyborczą

Art.1.

W Art. 1 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 273 o zmianie przepisów Ordynacji Wyborczej nowe brzmienie otrzymuje znowelizowany Art. 5 ust. 6."W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: (1) 7 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi do 89, (2) 9 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 90 do 119, (3) 11 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi co najmniej 120.”"


Art.2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


----
*W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: (1) 5 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi mniej niż 60, (2) 7 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 60 do 89, (3) 9 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 90 do 119, (4) 11 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi co najmniej 120.”

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Laurẽt Gedeon I, 15.02.2016, 21:57:12
  2. Misza Korab-Kaku, 15.02.2016, 21:57:51
  3. Irmina de Ruth y Thorn, 15.02.2016, 22:04:22
  4. Defloriusz Dyman Wander, 15.02.2016, 22:07:38
  5. Avril von Levengothon, 16.02.2016, 07:49:25

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Kristian Arped, 16.02.2016, 19:54:16
    Referendum – meh. Szkoda, że nie poczekano.

Głosy PRZECIW