Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o ochronie standardów językowych
od 10.02.2016 r. (19:46:28) do 11.02.2016 r. (18:14:04)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o ochronie standardów językowych


Art. 1 [Przepis nowelizujący]
W art. 44 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „uporczywe niestosowanie się do zasad ortografii lub interpunkcji języka polskiego w miejscu publicznym innym niż sarmacki kanał IRC i Ćwirek”.

Art. 2 [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Kristian Arped, 10.02.2016, 19:51:55

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 11.02.2016, 07:49:13

Głosy PRZECIW

  1. Misza Korab-Kaku, 10.02.2016, 19:48:59
  2. Laurẽt Gedeon I, 10.02.2016, 23:01:45
  3. Michaś Elżbieta II, 10.02.2016, 23:49:00
  4. Irmina de Ruth y Thorn, 11.02.2016, 17:18:07