Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o serduszkach
od 08.02.2016 r. (00:49:59) do 11.02.2016 r. (00:07:32)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr X o serduszkach

Art.1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim w art.5. dodaje się ustęp 2. w brzmieniu "jako 1/4 komentarza o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się polubienie artykułu. Rada Ministrów określa czas, od dnia publikacji artykułów, przez jaki możliwe jest ich polubienie.”; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie dnia 14 lutego 2016 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 08.02.2016, 00:55:09
  2. Laurẽt Gedeon I, 08.02.2016, 06:27:38
  3. Irmina de Ruth y Thorn, 08.02.2016, 18:25:03
  4. Michaś Elżbieta II, 10.02.2016, 23:48:23

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Kristian Arped, 08.02.2016, 00:56:19
  2. Avril von Levengothon, 08.02.2016, 07:56:47