Sejm Księstwa Sarmacji
Zmiana ustawy o finansach publicznych.
od 03.02.2016 r. (18:51:37) do 04.02.2016 r. (14:11:57)
Treść głosowania

Art. 1
Art. 8a ust. 5 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych ["Subwencji nie wypłaca się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na koncie głównym i kontach powiązanych prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż czterokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3."] otrzymuje brzmienie: "Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż czterokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3."

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem publikacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 03.02.2016, 18:52:51
  2. Irmina de Ruth y Thorn, 03.02.2016, 19:09:08
  3. Defloriusz Dyman Wander, 03.02.2016, 19:33:44
  4. Laurẽt Gedeon I, 03.02.2016, 20:21:14
  5. Avril von Levengothon, 04.02.2016, 08:46:47

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Kristian Arped, 03.02.2016, 22:29:58

Głosy PRZECIW