Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka UoOPP [Dalek Caan von Thorn-Skaro]
od 02.02.2016 r. (11:48:34) do 05.02.2016 r. (11:48:34)
Treść głosowania

1. skreśla się art.8 ust. 5 "Osoba, której wymierzono karę, może w trakcie jej trwania odwołać się do sądu."
2. po art. 8 dodaje się art 9. [Odwołanie od wyroku] o treści:
1. Osoba, której wymierzono karę więzienia, karę dodatkową grzywny, lub obie kary łącznie, może odwołać się do Trybunału Koronnego w ciągu siedmiu dni od dnia wymierzenia kary.
2. Odwołanie się od wymierzonej kary do Trybunału Koronnego wstrzymuje wykonanie kary.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Laurencjusz Ma Hi at Atera, 02.02.2016, 12:59:58
  2. Defloriusz Dyman Wander, 03.02.2016, 06:44:11
    Oczywiscie ze odwolanie powinno wstrzymywac wykonanie kary!

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Misza Korab-Kaku, 02.02.2016, 11:55:07
  2. Kristian Arped, 02.02.2016, 13:01:03
  3. Avril von Levengothon, 04.02.2016, 08:46:18

Głosy PRZECIW