Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Asesora TK - Wincenty v.hr Wałachowski
od 23.01.2016 r. (06:55:26) do 25.01.2016 r. (05:46:00)
Treść głosowania

§ 1.

Na podstawie art. 2. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. Sejm wybiera Wincentego v-hr. Wałachowskiego (AE854) na urząd asesora Trybunału Koronnego na czteromiesięczną kadencję upływającą dnia 28 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Defloriusz Dyman Wander, 23.01.2016, 06:57:48
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 23.01.2016, 06:59:14
  3. Avril von Levengothon, 23.01.2016, 10:30:49
  4. Misza Korab-Kaku, 23.01.2016, 15:07:55
  5. Laurẽt Gedeon I, 23.01.2016, 16:53:59
  6. Maria von Primisz, 25.01.2016, 00:12:16

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW