Sejm Księstwa Sarmacji
Zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia - liczebność TK
od 21.01.2016 r. (12:24:18) do 22.01.2016 r. (11:37:36)
Treść głosowania

TREŚĆ:

Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego


Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 roku zarządzam, jak następuje:


Art. 1.

Określa się, że Trybunał Koronny liczył będzie 5 asesorów.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 21.01.2016, 12:25:54
  2. Avril von Levengothon, 21.01.2016, 12:39:59
  3. Vladimir ik Lihtenštán, 21.01.2016, 13:24:07
  4. Laurẽt Gedeon I, 21.01.2016, 22:05:46
  5. Defloriusz Dyman Wander, 22.01.2016, 11:36:56

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW