Sejm Księstwa Sarmacji
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie asesorów Sądu Koronnego — Tomasz Ivowy Hugo mar. Pac-Karakachanow
od 07.07.2013 r. (00:32:37) do 10.07.2013 r. (00:32:37)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. Sejm wyraża zgodę na powołanie przez Księcia, na trzymiesięczną kadencję, asesora Sądu Koronnego w osobie Tomasza Ivowego Hugona mar. Paca-Karakachanowa.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 07.07.2013, 00:42:55
  2. Avril von Levengothon, 07.07.2013, 00:44:05
  3. Misza Korab-Kaku, 07.07.2013, 12:19:27
  4. Roland Heach-Romański, 07.07.2013, 12:45:44
  5. Karolina Aleksandra, 07.07.2013, 12:54:56
  6. Jurand Swarzewski, 07.07.2013, 17:39:19
  7. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 07.07.2013, 19:37:12

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW