Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ustawy o TK - poprawka posła Kaku
od 09.01.2016 r. (20:55:11) do 13.01.2016 r. (20:55:11)
Treść głosowania

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]


W Ustawie Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 roku dokonuje się następujących zmian:

Art. 1 ust. 1 („W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz pięciu asesorów.”) otrzymuje brzmienie: „W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz od trzech do siedmiu asesorów. Liczbę asesorów Trybunału Koronnego określa Książę w rozporządzeniu.”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 09.01.2016, 20:58:43
 2. Maria von Primisz, 09.01.2016, 21:00:26
 3. Misza Korab-Kaku, 10.01.2016, 11:22:13
  Zgadzam się z posłem Wanderem mogło by być i do 12, ale jest do 7. Chodzi tylko o większą elastyczność i w miarę uniwersalne prawo, którego nie trzeba zmieniać wraz z wzrostem ilości obywateli.
 4. Laurẽt Gedeon I, 10.01.2016, 14:29:22
 5. Kristian Arped, 13.01.2016, 00:05:51

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Defloriusz Dyman Wander, 09.01.2016, 20:56:20
  "Od trzech do siedmiu" to widełki równie sensowne co "od trzech do dwudziestu". Jest nas za mało na siedmiu asesorów, więc po co dopuszczać taką możliwość? Jeśli zrobi się nas więcej, ustawę można będzie nowelizować. Nie ma co uchwalać projektów na wypadek nagłego wzrostu liczby obywateli, póki on nie nastąpi.
 2. Avril von Levengothon, 10.01.2016, 00:32:38