Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ustawy o TK - poprawka posła Wandera
od 09.01.2016 r. (20:53:10) do 13.01.2016 r. (20:53:10)
Treść głosowania

1. Pierwsze zdanie nowelizowanego art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Marszałek Sejmu zarządza wybór asesora po publikacji rozporządzenia, o którym mowa w Art. 1 ust. 1, w Dzienniku Praw, nie wcześniej niż 21 dni i nie później niż 7 dni przed upływem kadencji asesora opuszczającego urząd."

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Defloriusz Dyman Wander, 09.01.2016, 20:53:58
  Wybór Asesorów przed dniem upływu kadencji spowoduje,że nie będziemy mieli przerw w pracy pełnego składu - Trybunał będzie stale obsadzony w pełni.
 2. Maria von Primisz, 09.01.2016, 21:00:50
 3. Avril von Levengothon, 10.01.2016, 00:31:43
 4. Misza Korab-Kaku, 10.01.2016, 11:22:26
 5. Laurẽt Gedeon I, 10.01.2016, 14:28:38
 6. Kristian Arped, 13.01.2016, 00:05:32

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 09.01.2016, 20:58:22
  Według mnie to niepotrzebne. W Trybunale zawsze mamy jakiegoś asesora/jakiś asesorów, nie przypominam sobie, żeby kiedyś TK był nieobsadzony lub nieobsadzenie stanowisk asesorskich stało na przeszkodzie dobremu działaniu Trybunału.