Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o ułatwieniu życia - poprawka posła Kaku
od 09.01.2016 r. (20:41:23) do 13.01.2016 r. (20:41:23)
Treść głosowania

Treść Art.1. przyjmuje brzmienie:

W Ustawie Sejmu nr 170 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Art. 3 ust. 4 („Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, po wyrażeniu przez Naczelną Izbę Architektury opinii w sprawie wykonalności projektu i określeniu czasu jego wykonania lub upływie siedmiu dni od dnia złożenia projektu na jego ręce.”) przyjmuje brzmienie:
"Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności."

2. Art. 4 ust. 2. w brzmieniu ("Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.") przyjmuje brzmienie: "Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3,4,5."

3.W Art.4. dodaje się ustęp 3 w brzmieniu "Pierwsze czytanie projektu, o którym mowa w art.3.ust.4. zarządza się na czas nie krótszy niż siedem dni, nie może być ono skrócone przed wydaniem opinii przez Naczelną Izbę Architektury."; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Defloriusz Dyman Wander, 09.01.2016, 20:46:54
 2. Avril von Levengothon, 10.01.2016, 00:29:57
 3. Misza Korab-Kaku, 10.01.2016, 11:24:09
  To jest w zasadzie poprawka techniczna, która zachowuje w 100% sens projektu, z tym że nie daje Marszałkowi możliwości zwrócenia się do NIA na przykład w ostatni dzień pierwszego czytania :P. Gorąco rekomenduję jej poparcie.
 4. Laurẽt Gedeon I, 10.01.2016, 14:28:17

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Kristian Arped, 13.01.2016, 00:05:25

Głosy PRZECIW

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 09.01.2016, 20:56:16
  Według mnie (nadal) uniemożliwia to uelastycznienie opiniowania przez NIA.
 2. Maria von Primisz, 09.01.2016, 21:00:57