Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ustawy o SUSPENS
od 09.01.2016 r. (20:28:03) do 13.01.2016 r. (20:28:03)
Treść głosowania

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

W Ustawie Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk z dnia 2 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Bieżące zadania dla Szefa SUSPENS przekazuje Kanclerz lub wyznaczony właściwy minister”.
2. W art. 6 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „Rada Ministrów lub właściwy minister może określić inne niż wyżej wymienione zasady sprzedaży znaczków w ramach zarezerwowanych emisji oraz zlecić wykonanie znaczków niezależnemu grafikowi”.
3. W art. 6 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „Rada Ministrów lub właściwy minister może określić inne niż wyżej wymienione zasady w Zarządzeniu w sprawie emisji znaczków”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Michaś Elżbieta II, 09.01.2016, 20:28:55
  SUSPENS powinien być - w duchu unormować Konstytucyjnych - podległy Radzie Ministrów. Projekt wydaje się niekontrowersyjny.
 2. Misza Korab-Kaku, 10.01.2016, 12:15:00
  Lepsza koordynacja władzy wykonawczej, zawsze w cenie.
 3. Laurẽt Gedeon I, 10.01.2016, 14:27:35

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 09.01.2016, 20:54:29
 2. Maria von Primisz, 09.01.2016, 20:59:30
 3. Avril von Levengothon, 10.01.2016, 00:28:56
 4. Kristian Arped, 13.01.2016, 00:05:14
  Nieprzemyślany projekt – mam wrażenie, że poseł-wnioskodawca nie pamięta już, dlaczego w ogóle zastosowano takie rozwiązanie.