Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o estetyce w Sali Obrad
od 07.01.2016 r. (17:25:45) do 11.01.2016 r. (17:25:45)
Treść głosowania

Art. 1 [Przepis nowelizujący]

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku dodaje się Art. 8a [Użycie papierów urzędowych] o treści:
"1. Marszałek Sejmu (oraz Marszałek Senior i Wicemarszałek Sejmu) używają papieru urzędowego właściwego dla ich funkcji podczas zarządzania etapów procedowania, przedłużania terminów etapów procedowania, podejmowania decyzji, udzielania upomnień uczestnikom debaty, próśb o wyrażenie opinii.
2. Poseł używa papieru urzędowego właściwego dla jego funkcji podczas zgłaszania projektu ustawy lub uchwały, zgłaszania poprawek do projektu, przyjmowania autopoprawek, zgłaszania wniosków formalnych."

Art. 2 [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Defloriusz Dyman Wander, 07.01.2016, 17:26:02
  Lubię ładne rzeczy.
 2. Maria von Primisz, 07.01.2016, 17:50:24
  Porządek musi być.
 3. Avril von Levengothon, 07.01.2016, 18:28:26
 4. Vladimir ik Lihtenštán, 07.01.2016, 19:30:50
 5. Kristian Arped, 09.01.2016, 22:22:37

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Misza Korab-Kaku, 07.01.2016, 18:54:06
  Nie dlatego, że się z tym nie zgadzam. Myślę, że niekoniecznie musi to funkcjonować w regulaminie, a jako dobra maniera :] O której informuje się nowych posłów ;)
 2. Laurẽt Gedeon I, 07.01.2016, 21:56:39
  Również myślę, że "...niekoniecznie musi to funkcjonować w regulaminie, a jako dobra maniera :) O której informuje się nowych posłów ;)... tj. na przykład moją skromną osobę. Lepszego argumentu, to i ze świecą bym nie znalazł. Dobrze było by istniał jakiś poradnik dla nowych posłów ;)