Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przywróceniu zdrowego rozsądku - propozycja V. I. von Lichtensteina
od 02.01.2016 r. (19:41:29) do 04.01.2016 r. (05:23:01)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Art. 1. [Przepis nowelizujący]

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku wprowadza się następującą zmianę:

Art. 5 ust. 7 („Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.”) otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas nieskróconych głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych lub usprawiedliwionych nieobecności Posła podczas nieskróconych głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia.”

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 02.01.2016, 19:43:15
 2. Maria von Primisz, 02.01.2016, 19:51:26

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Laurẽt Gedeon I, 02.01.2016, 22:08:39

Głosy PRZECIW

 1. Misza Korab-Kaku, 02.01.2016, 21:19:54
  Takie brzmienie też ma swój urok, szczególnie w przedmiocie jawności postępowania usprawiedliwień, ale muszę zagłosować przeciw. Konstrukcja "W związku z brakiem publicznie uzasadnionych lub usprawiedliwionych nieobecności." - zakłada możliwość jakiegokolwiek uzasadnienia. Szkoda, że zamiast "lub", nie ma tam "i".
 2. Defloriusz Dyman Wander, 02.01.2016, 22:03:06
  Edycja glosu - zapomnialem, ze poparcie tego projektu oznaczaloby PRZEPAD czesci kanclerskiej dot. terminow glosowania. Wiec w tym sensie musze zaglosowac przeciw.
 3. Kristian Arped, 03.01.2016, 02:51:22
 4. Avril von Levengothon, 03.01.2016, 18:35:33