Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
od 02.01.2016 r. (16:28:55) do 04.01.2016 r. (05:22:43)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie ustawy o finansach publicznych

Art. 1. [Przepis nowelizujący]

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następującą zmianę:

Art. 1 ust. 2 („Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni”.) otrzymuje brzmienie: "Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni, lub rachunków instytucji posiadających jako zarządcę obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim."

Art. 2. [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie w 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Misza Korab-Kaku, 02.01.2016, 17:59:28
 2. Laurẽt Gedeon I, 02.01.2016, 19:46:51
 3. Defloriusz Dyman Wander, 02.01.2016, 22:01:54

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Avril von Levengothon, 03.01.2016, 18:35:19

Głosy PRZECIW

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 02.01.2016, 16:35:19
  Powiadam Wam, prawdziwy Zbawiciel zbawi Sarmację bez naszej pomocy!
 2. Maria von Primisz, 02.01.2016, 16:36:59
  Nie dla luk podatkowych.
 3. Kristian Arped, 03.01.2016, 02:49:12