Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o pilnowaniu obowiązkowości
od 02.01.2016 r. (09:25:49) do 03.01.2016 r. (16:22:55)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr XX
o pilnowaniu obowiązkowości

Art. 1. [Przepis nowelizujący]

Art. 5 ust. 7 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku ("Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.") otrzymuje brzmienie: "Marszałek wymierza karę w wysokości 70 000 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone."

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 02.01.2016, 09:29:47
  2. Maria von Primisz, 02.01.2016, 10:17:15

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Misza Korab-Kaku, 02.01.2016, 09:31:38
  2. Laurẽt Gedeon I, 02.01.2016, 11:21:55
  3. Avril von Levengothon, 02.01.2016, 13:05:39
  4. Michaś Elżbieta II, 02.01.2016, 13:08:41
  5. Kristian Arped, 02.01.2016, 16:02:10