Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór asesora TK - v-hr. Asketil
od 25.12.2015 r. (08:33:09) do 25.12.2015 r. (20:57:46)
Treść głosowania

Uchwała Sejmu
w sprawie wyboru asesora Trybunału Koronnego

§ 1.

Na podstawie art. 2. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. Sejm wybiera Siergiusza v-hr. Asketila (AF170) na urząd asesora Trybunału Koronnego na czteromiesięczną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 25.12.2015, 08:41:47
  Kandydatura nie przedstawia żadnych wątpliwości.
 2. Misza Korab-Kaku, 25.12.2015, 11:14:42
 3. Michaś Elżbieta II, 25.12.2015, 12:24:34
  Doświadczenie prefekturalne daje rekojmie dobrego wypelniania obowiazkow przez kandydata
 4. Maria von Primisz, 25.12.2015, 12:59:49
  Z wielką przyjemnością głosuje na kandydata z taką wiedzą, doświadczenie i rozumieniem prawa, gdyby trybunał składał się tylko z takich ludzi to w Księstwie żyłoby się lepiej.
 5. Kristian Arped, 25.12.2015, 13:33:06
  Kandydat w większości wykonywał swe obowiązki prefekta wzorowo. Wszystkim sceptykom przypominam – orzeczenia nie są wydawane jednoosobowo, więc prawdopodobieństwo wydania tego stronniczego (choć myślę, że stronniczość Wielmożnego jest tylko legendą, którą się straszy dzieci) jest mało prawdopodobne. Obecnie brakuje nam asesorów TK; remedium na ten problem na pewno nie jest odrzucanie kandydatur takich jak powyższa.
 6. Laurẽt Gedeon I, 25.12.2015, 17:43:04
 7. Avril von Levengothon, 25.12.2015, 19:41:31

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW