Sejm Księstwa Sarmacji
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie asesorów Sądu Koronnego — JKW Daniel Łukasz
od 07.07.2013 r. (00:32:26) do 10.07.2013 r. (00:32:26)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. Sejm wyraża zgodę na powołanie przez Księcia, na trzymiesięczną kadencję, asesora Sądu Koronnego w osobie JKW Daniela Łukasza.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 07.07.2013, 00:42:31
  2. Avril von Levengothon, 07.07.2013, 00:44:11
  3. Misza Korab-Kaku, 07.07.2013, 12:19:47
  4. Roland Heach-Romański, 07.07.2013, 12:33:51
  5. Karolina Aleksandra, 07.07.2013, 12:54:54
  6. Jurand Swarzewski, 07.07.2013, 17:39:04
  7. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 07.07.2013, 19:36:58

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW