Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych
od 23.11.2015 r. (18:50:29) do 26.11.2015 r. (18:50:29)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Art. 1.

Art. 1 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. („Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni”) otrzymuje brzmienie: „Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub rachunków instytucji posiadających jako zarządcę obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po wejściu w życie Ustawy Sejmu nr 265 o zmianie Ustawy o finansach publicznych z dnia 13 listopada 2015 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Michaś Elżbieta II, 23.11.2015, 19:00:24

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Markus Arped, 23.11.2015, 18:50:37
  2. Marek von Thorn-Chojnacki, 24.11.2015, 23:29:15

Głosy PRZECIW

  1. Ignacy Popow-Chojnacki, 23.11.2015, 18:59:47
  2. Gauleiter Kakulski, 23.11.2015, 19:10:57
  3. Ludwik Tomović, 23.11.2015, 22:12:30