Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej
od 21.11.2015 r. (18:46:29) do 24.11.2015 r. (18:46:29)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z 12 kwietnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Art. 4 ust. 1 pkt 1 („dwa tygodnie przed upływem kadencji Sejmu”) otrzymuje brzmienie: „trzy tygodnie przez upływem kadencji Sejmu”.
2. Art. 5 ust. 5 („Termin zgłaszania list kandydatów i kandydatur nowych obywateli w wyborach do Sejmu lub na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów”) otrzymuje brzmienie: „Termin zgłaszania list kandydatów i kandydatur nowych obywateli w wyborach do Sejmu lub na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów i nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem głosowania”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 21.11.2015, 18:48:27
  2. Gauleiter Kakulski, 21.11.2015, 19:05:58
    Projekt jest niekontrowersyjny i potrzebny. Dłuższa kampania to więcej dyskusji, więcej czasu na przygotowanie programów i konfrontowania ich ze sobą.
  3. Ignacy Popow-Chojnacki, 21.11.2015, 19:23:24
  4. Ludwik Tomović, 21.11.2015, 19:38:14
  5. Mikołaj Torped, 21.11.2015, 22:53:08
  6. Defloriusz Dyman Wander, 23.11.2015, 02:00:49
    Faktycznie, kampania "z dnia na dzień", jak to dotąd bywało, trochę jest niepoważna. Projekt sprawę usprawnia.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW