Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach. — Poprawka nr 3
od 18.11.2015 r. (19:54:38) do 24.11.2015 r. (19:54:38)
Treść głosowania

Poprawka nr 3
"Art. 3 ust. 2 („Prefektów powołuje i odwołuje Kanclerz na wniosek Prefekta Generalnego. Kanclerz powierza jednemu z prefektów funkcję Podprefekta Generalnego”) otrzymuje brzmienie: „Prefektów powołuje i odwołuje Książę na wniosek namiestników prowincji z dołączoną do wniosku opinią Prefekta Generalnego na temat proponowanego kandydata.”

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Defloriusz Dyman Wander, 18.11.2015, 23:29:23

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Ignacy Popow-Chojnacki, 21.11.2015, 19:26:37
  2. Mikołaj Torped, 21.11.2015, 23:05:29
  3. Ludwik Tomović, 21.11.2015, 23:17:11

Głosy PRZECIW

  1. Markus Arped, 18.11.2015, 20:03:01
  2. Marek von Thorn-Chojnacki, 20.11.2015, 21:56:07