Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości
od 04.07.2013 r. (14:46:34) do 06.07.2013 r. (14:57:55)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości dodaje się art. 40 ust. 1 pkt 14 w brzmieniu: „wysuwanie roszczeń wynikających z realnych autorskich praw majątkowych w odniesieniu do utworów wytworzonych w związku z pełnieniem funkcji publicznych”.

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Jurand Swarzewski, 04.07.2013, 23:14:55
  2. Misza Korab-Kaku, 05.07.2013, 11:34:46
  3. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 05.07.2013, 18:55:53
    Z wątpliwościami.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Karolina Aleksandra, 05.07.2013, 03:32:35
  2. Markus Arped, 06.07.2013, 14:45:26

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 04.07.2013, 16:14:55
  2. Roland Heach-Romański, 05.07.2013, 00:11:40